sob, 24 lut 2018, 5:07 CET, NY 23:07, Londyn 4:07, Tokio 13:07, ^SPX +1.60%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Regulamin korzystania z serwisu Stooq
1. Informacje podstawowe

1.1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników odwiedzających serwis Stooq. Serwis Stooq jest dostępny pod każdą z domen wymienionych w sekcji: "O nas". Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym momencie bez informowania użytkowników serwisu.

2. Konta użytkownika

2.1. Konto w serwisie Stooq może zostać stworzone przez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego. Konto umożliwia przeglądanie spersonalizowanej treści i dostęp do płatnych usług dodatkowych.

2.2. Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego użytkownika.

2.3. Dane podane w profilu mogą być zmieniane przez użytkownika.

2.4. Konto może zostać usunięte na życzenie użytkownika.

3. Ochrona danych osobowych

3.1. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

3.2. Dane zgromadzone przez Stooq nie będą udostępniane osobom trzecim.

4. Polityka cookies

4.1. Serwis Stooq używa plików cookies w celach identyfikacji użytkowników, zachowywania konfiguracji użytkowników, sesji, statystyk oraz obsługi emisji reklam.

5. Użytkowanie danych dostarczanych przez Stooq

5.1. Stooq dokona wszelkich starań, by dane prezentowane w serwisie były kompletne i nie zawierały błędów, ale nie jest to gwarantowane przez serwis. Treść serwisu jest używana tylko i wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. Stooq nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie danych znalezionych w serwisie.

5.2. Stooq nie gwarantuje ciągłego dostępu do serwisu.

5.3. Redystrybucja danych znalezionych w serwisie jest niedozwolona bez zgody Stooq.

6. Zasady i warunki używania danych licencjonowanych

6.1 Indeksy S&P Dow Jones

Indeksy S&P oraz dane indeksów są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej.
Dane indeksów mogą być wykorzystywane wyłącznie w niekomercyjnych celach osobistych.
Dane S&P nie mogą być wykorzystywane do tworzenia, emisji, sponsorowania instrumentów finansowych i produktów inwestycyjnych. Dotyczy to instrumentów pochodnych, produktów strukturyzowanych, funduszy inwestycyjnych, portfeli inwestycyjnych, których cena/ stopa zwrotu związana jest indeksem opublikowanym przez DJI OPCO lub podmioty zależne.

Warunki gwarancji i odpowiedzialności

S&P DOW JONES INDICES, DOW JONES & COMPANY, INC. (“DOW JONES”), ani żaden z podmiotów zależnych, agentów lub licencjodawców nie zapewnia dokładności, kompletności, aktualności, przydatności handlowej danych indeksów.
S&P DOW JONES INDICES dokłada wszelkich starań w celu zastosowania się do wytycznych dotyczących wyboru komponentów DOW JONES ISLAMIC MARKET INDICES, S&P DOW JONES INDICES, ale nie gwarantuje, że dane indeksów będą zgodne z prawem szariatu lub innym prawem islamskim.
S&P DOW JONES INDICES, ani żaden z jego oddziałów, agentów lub licencjodawców nie odpowiada za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające bezpośrednio z wykorzystania danych indeksów spowodowane w całości lub częściowo przez zaniedbania S&P DOW JONES INDICES.
S&P DOW JONES INDICES, Dow Jones i żaden z ich podmiotów zależnych, agentów lub licencjodawców w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek decyzje lub działania podjętego na podstawie danych indeksów.

6.2. Dane London Metal Exchange

Dystrybucja i redystrybucja danych LME jest niedozwolona bez pisemnej zgody London Metal Exchange.

7. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Regulamin - Zero reklam - O nas - Aplikacja na Androida

© 2000-2018 Stooq