Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Regulamin emisji reklamy

Reklama
Statystyki
Formy reklamy
Regulamin
Zamówienie
Regulamin oferty reklamowej Stooq
  1. Reklamy sprzedawane są według liczby impresji (odsłon) lub według czasu trwania danej emisji.

  2. Wszystkie ceny podane w cenniku reklamowym są cenami netto. Wartość rozliczeń będzie odpowiednio powiększona o 23% podatku VAT.

  3. Stooq ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania danego zamówienia. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez Stooq szkody nie może jednak przekroczyć wartości realizowanego zlecenia.

  4. Płatności za kampanię należy dokonać w całości przed jej emisją, przelewem na wskazany przez Stooq rachunek bankowy.

  5. Stooq zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam słowami "reklama", "link reklamowy", "artykuł sponsorowany" lub równoznacznymi.

  6. Stooq nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych reklam.

  7. Stooq zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z treści reklamy lub strony docelowej wynika, że jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub narusza słuszne prawa osób trzecich.

Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Regulamin - Zero reklam - O nas

© 2000-2017 Stooq