pią, 18 sty 2019, 3:26 CET, NY 21:26, Londyn 2:26, Tokio 11:26, ^SPX +0.76%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Przegląd wiadomości (Wszystkie Biznes)
Widok: Ostatnia | Kilka | WszystkieKategoria: Biznes | Kraj | Świat | Wszystkie
Źródła:
Szukaj w niusach:
REKLAMA
Program skupu obligacji państw strefy euro EBC zgodny z prawem UE - TSUE
PAP - Biznes
11 gru 2018, 10:34


11.12.2018, Warszawa (PAP) - Program skupu obligacji skarbowych na rynkach wtórnych (PSPP) Europejskiego Banku Centralnego nie narusza prawa Unii Europejskiej, ponieważ nie wykracza on poza mandat EBC i nie narusza zakazu monetyzacji długu - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

O stwierdzenie zgodności PSPP z prawem UE wnioskował Bundesverfassungsgericht - federalny trybunał konstytucyjny Niemiec.

"Trybunał stwierdził na wstępie, że program PSPP nie wykracza poza mandat EBC. Program ten jest objęty zakresem polityki pieniężnej, do której Unii przysługuje wyłączna kompetencja wobec państw członkowskich, których walutą jest euro, oraz zachowuje zasadę proporcjonalności" - napisano w komunikacie prasowym TSUE.

"Trybunał stwierdził następnie, że program PSPP nie narusza zakazu monetyzacji długu, który zakazuje ESBC (Europejski System Banków Centralnych - PAP) przyznawania jakichkolwiek kredytów państwu członkowskiemu. Realizacja tego programu nie jest równoważna nabyciu obligacji na rynkach pierwotnych i nie skutkuje pozbawieniem danych państw członkowskich zachęty do prowadzenia zrównoważonej polityki budżetowej" - dodano.

Zdaniem Trybunału program PSPP, co do samej zasady, nie wykracza w sposób oczywisty poza to, co jest konieczne do zapewnienia wzrostu stopy inflacji w eurolandzie.

"Wydaje się w szczególności, że inne narzędzia, jakimi dysponuje ESBC, nie pozwalają na przeciwdziałanie ryzyku deflacji. (...) W odniesieniu do warunków stosowania programu PSPP Trybunał podkreślił, że program ten nie jest selektywny i nie spełnia szczególnych potrzeb finansowania niektórych państw członkowskich strefy euro. Nie zezwala on na zakup papierów wartościowych o wysokim poziomie ryzyka i przewiduje rygorystyczne pułapy emisji i emitenta. Ponadto przyznaje on priorytet nabyciu obligacji wyemitowanych przez podmioty prywatne" - napisano.

Zdaniem Trybunału nie wydaje się oczywiste, że program skupu obligacji skarbowych w bardziej ograniczonej ilości lub czasie mógł tak szybko i skutecznie, jak ma to miejsce w przypadku

programu PSPP, zapewnić rozwój stopy inflacji zbliżony do rozwoju zamierzonego przez ESBC, by osiągnąć główny cel polityki pieniężnej ustalonej przez autorów traktatów unijnych.

"Ponadto wydaje się, że ESBC wyważył różne wchodzące w grę interesy w taki sposób, by skutecznie zapobiec niedogodnościom, które mogą wystąpić podczas realizacji programu PSPP, i które są oczywiście nieproporcjonalne w stosunku do zamierzonego celu. W szczególności ESBC należycie uwzględnił ryzyko, jakie w stosownych przypadkach w związku ze znaczną ilością aktywów nabywanych w ramach PSPP może ciążyć na bankach centralnych państw członkowskich i uznał, że nie należy ustanawiać ogólnej zasady podziału strat" - uważa TSUE.

W kwestii wątpliwości co do naruszenia zakazu monetyzacji długu, zdaniem Trybunału gwarancje związane z programem PSPP zapewniają, że przy nabyciu obligacji wyemitowanych przez państwo członkowskie prywatny podmiot gospodarczy nie może być pewny, że zostaną one faktycznie wykupione przez ESBC w dającej się przewidzieć przyszłości.

"Okoliczność, że warunki programu PSPP pozwalają przewidzieć, na poziomie makroekonomicznym, nabycie znacznych ilości obligacji wyemitowanych przez organy i podmioty publiczne państw członkowskich, nie może wzbudzić na poziomie prywatnego podmiotu gospodarczego pewności umożliwiającej mu działanie de facto jako pośrednik ESBC w przypadku bezpośredniego nabycia obligacji w państwie członkowskim" - ocenia TSUE.

"Ponadto program ten nie pozwala państwom członkowskim określić polityki budżetowej bez uwzględnienia faktu, że w średnim okresie nie jest w żaden sposób zapewniona ciągłość realizacji programu, i że w przypadku deficytu będą one zatem musiały poszukiwać finansowania na rynku bez możliwości skorzystania ze złagodzenia warunków finansowania, jakie może wiązać się z realizacją programu PSPP" - dodano.

TSUE uważa ponadto, iż wpływ programu PSPP na zachętę do prowadzenia zrównoważonej polityki budżetowej jest zawężony przez ograniczenie łącznej miesięcznej kwoty skupu aktywów sektora publicznego, pomocniczy charakter programu PSPP, podział skupu pomiędzy krajowe banki centralne zgodnie z kluczem subskrypcji kapitału EBC, limity dotyczące udziału emisji i emitenta (oznaczające, że jedynie mniejszość obligacji wyemitowanych przez państwo członkowskie może być nabyta przez ESBC w ramach programu PSPP) i wysokie kryteria kwalifikowalności (oparte na ocenie jakości kredytowej).

Trybunał wyjaśnił ponadto, że zakaz monetyzacji długu nie stoi na przeszkodzie posiadaniu obligacji do upływu terminu zapadalności ani nabyciu obligacji o ujemnej stopie zwrotu do wykupu.

Rynek spodziewa się, że w najbliższy czwartek EBC podejmie decyzję o wygaszeniu programu skupu aktywów (APP) do zera z końcem 2018 r., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.

W ramach APP, EBC skupuje obligacje państw strefy euro na rynku wtórnym (PSPP), obligacje korporacyjne (CSPP), papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABSPP) oraz obligacje zabezpieczone (CBPP3).

Od marca 2015 r. do marca 2016 program APP opiewał na 60 mld euro miesięcznie, od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r. na 80 mld euro miesięcznie, od kwietnia 2017 r. do grudnia 2017 r. na 60 mld, od stycznia 2018 r. do września 2018 r. na 30 mld euro, a od października do końca grudnia 2018 r. wynosi 15 mld euro miesięcznie.

Obecny forwarward guidance EBC wskazuje, iż bank będzie kontynuować zakupy netto w ramach APP poziomie 15 mld euro miesięcznie do końca grudnia 2018 i przewiduje, że jeśli średniookresowe perspektywy inflacji znajdą potwierdzenie w aktualnych danych, zakupy zostaną następnie zakończone.

Ponadto, aktualnie Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej. (PAP Biznes)

tus/ gor/

Zamieszczone na stronach internetowych portalu Stooq materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa SA z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Stooq na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

  RSS  
REKLAMA
Najświeższe niusy
Wall Street w górę po informacjach o możliwości złagodzenia taryf celnych
czw, 17 sty - PAP
Eurodolar i chińskie tematy w tle
czw, 17 sty - FMCM
Lider Partii Pracy odrzucił zaproszenie premier May do udziału w dyskusjach ws. Brexitu
czw, 17 sty - PAP
Akcjonariusze Polnordu zawarli porozumienie dot. wspólnego zbywania akcji
czw, 17 sty - PAP
W oczekiwaniu na nowy impuls
czw, 17 sty - PWC

 więcej...


Pozostałe niusy z PAP
IMGW ostrzega: oblodzenie na drogach w pięciu województwach
czw, 17 sty - PAP
Wiceprezydent Gdańska na wiecu: zrobimy wszystko, żeby nasze miasto pozostało dla wszystkich
czw, 17 sty - PAP
W.Brytania: niegroźny wypadek z udziałem męża królowej księcia Filipa
czw, 17 sty - PAP
CIR: Piotr D. nie był zatrudniony w KPRM i nie współpracował z premier Szydło
czw, 17 sty - PAP
Donald Trump ogłosił nową strategię obrony przeciwrakietowej
czw, 17 sty - PAP

 więcej...Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Regulamin - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida

© 2000-2019 Stooq