pią, 18 sty 2019, 9:46 CET, NY 3:46, Londyn 8:46, Tokio 17:46, WIG20 +0.73%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Przegląd wiadomości (Analizy Wszystkie)
Widok: Ostatnia | Kilka | WszystkieKategoria: Biznes | Kraj | Świat | Wszystkie
Wyświetl: Tytuły i nagłowki | Tylko tytuły
Źródła:
Szukaj w niusach:
REKLAMA
KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 11,7% r/r do 10,43 mld zł w I-VIII
ISBnews - Biznes
12 paź 2018, 15:15


Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 10,43 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2018 r. i był wyższy o 11,7% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

"Począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP)" - czytamy w materiale.

Opis najważniejszych zmian i ich skutków, przedstawionych przez KNF zamieszczamy na końcu niniejszej depeszy.

W okresie styczeń-sierpień 2018 r. wynik z odsetek wzrósł o 8,6% do 30,33 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 8,79 mld zł i był o 4,2% niższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 8,4% r/r do 13,66 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 5,8% r/r do 23,29 mld zł w okresie styczeń-sierpień.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 5,39 mld zł (wzrost o 4,9% r/r).

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,93% na koniec czerwca 2018 r. (wobec 18,96% na koniec 2017 r.), a współczynnik kapitału Tier 1 - 17,03% (wobec 17,21% na koniec 2017 r.).

I. Najistotniejsze czynniki, skutkujące zmianą nazwy dotychczas prezentowanych kategorii lub skokową zmianą ich wartości, to przede wszystkim:

1. zmiana struktury portfelowej należności – likwidacja dotychczasowych portfeli: "Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności" i "Kredyty i inne należności (włączając leasing finansowy)" oraz zastąpienie ich nową kategorią "Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu";

2. wyłączenie instrumentów dłużnych z portfela "Kredyty i inne należności (włączając leasing finansowy)"; począwszy od stycznia 2018 r. są one prezentowane w ramach nowej tabeli obejmującej wszystkie rodzaje instrumentów dłużnych znajdujące się w aktywach finansowych banków;

3. zmiana sposobu kalkulacji odpisów na należności – wprowadzenie trzech "koszyków" (Faza 1, 2 i 3);

4. uwzględnienie w wartości brutto należności (oraz równolegle w odpisach) kwoty odsetek naliczonych zgodnie z zawartą umową od należności niepracujących;

5. uwzględnienie w wartości bilansowej należności pełnej kwoty odpisów/rezerw na te należności;

6. przesunięcie części należności prezentowanych dotychczas (do końca 2017 r.) w ramach portfela IBNR z uwagi na pełne zabezpieczenie ryzyka kredytowego do "koszyka 3" (od stycznia 2018 r.);

7. prezentacja (od stycznia 2018 r.) wg wartości godziwej przez wynik finansowy części kredytów/pożyczek wycenianych dotychczas (do końca grudnia 2017 r.) wg zamortyzowanego kosztu;

8. zmiana wartości kapitałów – bilans otwarcia – ujęcie skutków zmiany polityki rachunkowości wynikającej z zastąpienia MSR 39 nowym standardem rachunkowym MSSF 9;

9. wycena w kapitałach części należności – wg wartości godziwej przez inne dochody całkowite;

10. zmiana funduszy własnych banków – pomniejszenie funduszy własnych na potrzeby adekwatności kapitałowej o skutki zmiany polityki rachunkowości wynikające z wejścia w życie MSSF 9

w wysokości, wg decyzji banku, uwzględniającej okres przejściowy lub z wyłączeniem zastosowania okresu przejściowego;

11. zmiana wyniku odsetkowego - odsetki naliczone od należności niepracujących;

12. inne zmiany wynikające ze zmiany zakresu informacji przekazywanych przez banki w ramach FINREP.

II. Wprowadzone zmiany mogą skutkować skokowymi zmianami:

• jakości należności,

• stopnia pokrycia odpisami,

• wartości sumy bilansowej,

• wartości kapitałów,

• wartości współczynników adekwatności kapitałowej,

• wartości niektórych innych kategorii, podała Komisja.

Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych miesięcznych zostały w miarę możliwości dopasowane do aktualnie obowiązującego układu prezentacyjnego, podkreślono także.

(ISBnews)

  RSS  
REKLAMA
Najświeższe niusy
Wielkopolskie - Zablokowana dk 22 - wprowadzono objazd
9:39 - PAP
DZIEŃ NA GPW: Kurs Idea Banku spada po informacjach o planowanym połączeniu z Getin Noble Bankiem
9:25 - PAP
Koniec wojny handlowej na horyzoncie?
9:20 - XTB
Siedmiu akcjonariuszy Polnordu zawarło porozumienie ws. zbywania akcji
9:01 - ISBnews
Nieustraszone amerykańskie byki…
9:00 - Xelion

 więcej...


Pozostałe niusy z ISBnews
Prairie: NSA odrzucił skargę Bogdanki w sprawie złoża K 6-7
pią, 8:42 - ISBnews
Honor Poland szacuje, że ma 5% polskiego rynku pozaoperatorskiego smartfonów
pią, 8:31 - ISBnews
GNB i Idea Bank oczekują, że połączony bank osiągnie 8% ROE w 2021 r.
pią, 8:24 - ISBnews
Przychody Esotiq & Henderson wzrosły o ok. 7% r/r do ok. 16 mln zł w XII
pią, 8:23 - ISBnews
Mirbud ma umowę za 54,8 mln zł na budowę hali widowiskowo-sportowej w Lublinie
pią, 8:18 - ISBnews

 więcej...Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Regulamin - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida

© 2000-2019 Stooq